top of page

Let HR

Ledelsesretten

Ledelsesretten er ikke en lovgivning, men en kutyme der går langt langt tilbage. Grundlæggende handler det om, at man som arbejdsgiver må ansætte og fyre, ligesom arbejdsgiver må bestemme, hvad medarbejderne skal lave og kontrollere arbejdet. 
I dag er ledelsesretten reguleret på flere områder via lovgivning, overenskomster med videre, men er fortsat gældende indenfor følgende fire områder:

  1. En arbejdsgiver må hyre og fyre medarbejdere ud fra lovgivningens rammer

  2. Arbejdsgiver har et fortolkningsprivilegium, så det er arbejdsgivers fortolkning om er gældende fx under en konflikt, indtil der kommer en afgørelse på det. 

  3. Direktiver - lederen bestemmer, hvilke opgaver medarbejderne skal udføre indenfor stillingsbeskrivelsens rammer og i henhold til overkomsten og andre regelsæt

  4. Kontrol - som leder må du gerne kontrollere dine medarbejdere indenfor lovgivningens rammer. Fx tv overvågning, rygeforbud, tidskontrol, alkohol- og narkotest, ordensforskrifter som sikkerhedstøj med videre.

bottom of page