top of page

Ydelser

     Foto: Katrine Andersen

Facilitering

Facilitering er en proces, hvor jeg, som facilitator, styrer formen på jeres workshop og jeres samarbejde, så I sammen udarbejder et resultat. Det kan være i forbindelse med et strategiseminar, arbejdsseminar, hel- og halvdags møder, workshops eller andet.

Virksomheder og organisationer bruger mig, når:

  • procesarbejdet er vigtigt for slut-resultatet

  • de vil sikre, at deltagerne får ejerskab og engagement i forhold til resultatet

  • lederne vil være en del af processen

  • der skal kigges fremad, hvor vi bygger på nutiden 

  • de gerne vil have præsenteret nye vinkler/teori på en udfordring

  • når der skal ske noget andet og vi skal have fremdrift 

En typisk facilitering er en proces, hvor jeg, i samarbejde med jer, har udarbejdet en ramme, som processen afholdes ud fra. Resultatet fra processen er jeres og udarbejdet af jer. Det sikrer engagement og ejerskab i forhold til det videre arbejde fremadrettet.

Min rolle kan være forskellige fra gang til gang, alt efter hvad der er behov for. Jeg har flere faciliteringsredskaber, men jeg bruger også min teoretiske ballads og min erfaring til at skabe rammerne omkring temaet/processen. 

bottom of page