top of page

Reference

Lise B. Rosing

Afdelingssygeplejerske

Kirurgisk Ambulatorium 

1. Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar)

Du er bare så god til at give det vi aftaler.

På dagen er du god til at fornemme hvor vi er også gå videre ud fra det.

Du var god til at lade personalet gennemgå deres processer, det er guld værd at du samler op efter hvert gruppearbejde at vi på den måde får forståelsen af hvordan den teori du har med kobles op på vores hverdag.

Din positivitet smitter


2. Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra dagen?

At jeg kunne mærke at personalet var med hele vejen at de udtrykker glæde over at vi havde dagen

Nanoq_logo.png

Anette Jørgensen

Immikkut siunnersorti/ Specialkonsulent

Økonomi- og Personalestyrelsen

Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar) : Du er godt forberedt, du er professionel. Du hviler i dig selv når du faciliterer. 9 ud af 10. Jeg vil også sige at måden vi blev inddelt i grupper på var god, den gav en lille pause og vi fik grinet på tværs af organisationen.   

 

Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra dagen? At vidensdeling er vigtig, at viden nemt kan gå tabt, hvilket øvelsen med inddeling i 3 teams også viste. Der skal være bevidsthed om hvordan og hvem der kommunikerer til hvem. Netop at eksperten i et område ikke nødvendigvis er den bedste til at formidle. 

Sandra Reimer

Kontorleder

Peqqissaanermik Ilinniarfik

Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar) :

Det har været 9 på en skala – du kommer med altid med forklaring med dine præsentation (hvor du ikke ”bare” fortæller om teorier)

Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra dagen? 

Medarbejdernes ord – hvordan de har det på arbejdet

Navarana Johansen

Ilinniakkanik aqutsisoq/Uddannelsesleder

Peqqissaanermik Ilinniarfik

Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar) :

10. Jeg har været helt og aldeles tilfreds. Lige fra jeg kontaktede dig til afviklingen af dagen. Det har været nemt og ligetil at have kontakt med dig. Jeg har ikke skulle bruge energi på at lade dig køre dagen. Det har været virkelig rart. På selve dagen, var du som sædvanlig god og imødekommende. Dagen gik superhurtigt. Du er rigtig god til at fastholde vores interesse og koncentration.

 

Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra dagen? 

Det vigtigste fra dagen for mig, er bevidstheden om den store selvledelse, der er i underviserteamet. Det gør min ledelse af dem meget nemmere. Jeg har fået nogle ideer til at lede dem, i deres selvledelse. Hvilket jeg håber på, at de vil kunne begynde at mærke min ledelse mere end tidligere.
 

Søren Schock Petersen

Direktør

SISA

Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar)

10. Tina fungerede perfekt som facilitator i forbindelse med de 6 samlinger vi havde omkring udvikling af vores organisation. Forløbet strakte sig fra december 2020 til oktober 2021, og Tina byggede møderne så der var en sammenhæng og naturlig udvikling i processen samtidig med, hun løbende tilpassede programmet udfra de erkendelser, der opstod undervejs.


Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra forløbet?

Personligt fik jeg en større indsigt i organisationens styrker og svagheder som team. Forløbet var desuden katalysator for en række tiltag, til forsat udvikling af organisationen på egen hånd og løbende forbedringer i arbejdsgangene

Hvor stor er sandsynligheden for at du vil anbefale TLS ressourcer til andre på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest?

10. Tina er god til at forstå hvor vi er og hvor vi gerne vil hen. Og hun hjælper med at vi bevæger os frem mod målet.

rundt-uni-logo (1).jpg

Henriette Rosing

Direktør

Ilisimatusarfik

Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar)
Svar: Jeg syntes det var et rigtig godt forløb – skala 8. Det var et meget kort forløb, det var første gang vi var sammen. Dit kendskab til os er endnu begrænset (positivt ment). Konstruktiv, konkret og uden omsvøb – tydelig kommunikation om vores styrker og udfordringer.
 

Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra dagen? 

Svar: Det vigtigste var, at det var overraskende, at vi alle havde samme profiler. At denne profil havde udfordringer med kommunikation – som vi fik bekræftet, og skal arbejde med. At vi hver især kan have udfordringer i vores profiler. At vi motiveres af det samme.

pisiffik.jpg

Kathrine Bødker

HR chef

Pisiffik - www.pisiffik.gl

1. Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar)
8: Jeg synes, at du er rigtig god til at forklare, du får deltagere med; også dem der er lidt skeptiske. Du er godt til at få budskaber ud af deltagerne; du får dem til at sætte ord på ting, de ikke uden videre kan sætte ord på.

Nanoq_logo.png

Rikke Skram-Skuldbøl 

Personalechef

Økonomi- og Personalestyrelsen - www.ASA.gl

1. Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? 
På en skala fra 1 - 10 = 9
Jeg sætter altid stor pris på og føler mig rigtig tryg ved at bruge dig som facilitator.

Jeg kan rigtig godt lide, at du på den ene side agerer professionelt og formelt, men at man på den anden side kan mærke dig.
Der er ikke noget påtaget over din glæde og entusiasme ved at formidle og de er 100 % PÅ fra 8 - 16. Vi får noget for pengene :-)


2. Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra dagen?

1. Endnu større forståelse for mine ledelseskollegaer og deres glæder og udfordringer
2. Sætter endnu større pris på et godt og heldigt sammensat ledelsesteam

3. Fokus på, at jeg bør prioritere mere sparringstid med mine kontorchefer - både individuelt og som gruppe

mit-logo.png

Irene Jeppson

Attaveqaqatigiinnermi pisortaq l Kommunikationschef

Mittarfeqarfiit - www.mit.gl

Som facilitator er du skarp og god til at holde fokus og du er god til at involvere deltagerne. Du får et 8-tal af mig.

For mig har det altid været vigtigt at have ”den røde tråd” i kommunikation og som dagen skred frem, blev vi mere fokuseret på de kommende opgaver.

Det var fedt at få en masse forskellige inputs fra de andre deltagere og blive enige om, hvilken retning vi følger de kommende to år. Det gav en ro og dejlig fornemmelse og pludselig blev de kommende arbejdsopgaver overskuelige og spændende.

Det var godt at du vekslede mellem dine egne slides og fik gruppen/grupperne involveret i arbejdet.


Jeg vil varmt anbefale andre at tage kontakt til dit firma, da du er kompetent, dygtig, inspirerende og er fokuseret på at gruppen opnår et forventet resultat.

Logo_Nukissiorfiit.jpg

Bebiane Boye Hansen

Sulisoqarnermut pisortaq/HR-chef

Nukissiorfiit - www.nukissiorfiit.gl

1. Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højest? (Du må gerne uddybe dit svar)

Jeg vil give dig et tal mellem 8 og 9. Jeg synes det er en stor styrke, at du faciliterer os, når du har en historik hos Nukissiorfiit, netop for at du kender til vores kultur, organisation, og historikker på nogle problematikker.


2. Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra de to dage?

Det vigtigste jeg tager med mig, er de cases du udsatte os som gruppe, som viste hvor godt vi i forvejen kunne samarbejde med hinanden. Hvor hurtig vi kan komme frem til de rigtige beslutninger. Samt hvor ens vi egentlig tænker i beslutningsprocesser.

En anden vigtig ting jeg tog med, er hvordan virksomhedsværdierne kan tænkes ind i forskellige processer og beslutninger.

Ann Birkekjær Kjeldsen

Peqqissaasut Ningiuat/ Oversygeplejerske/Head Nurse 

Dronning Ingrids Hospital / Psykiatrisk område

www.peqqik.gl

Feedback fra en temadag:

1. Hvordan vil du vurdere min rolle som facilitator på en skala fra 1-10, hvor 10 er højst? 

"Du får en 10’er Du var godt forberedt, havde forstået at tilrettelægge et afvekslende program  og havde en tilpas fleksibilitet i forhold til de udfordringer og ændringer der opstod undervejes i programmet.

Et lige tilpas ambitiøst program for den tid vi havde til rådighed. Du formåede at forstå hvad det var vi som Ledelse gerne ville bruge dagen til"

 

2. Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra temadagen?

"At personalet der deltog var meget engageret i det workshop der var under vejs  Workshops formål var meget tydelig og konkret. At der kom noget konkret ud af dagen som kan bruges fremadrettet i vores tilgang til patienter og arbejdsgange i det hele taget."

Jonas Gundtoft

Gruppeleder
Orbicon Arctic A/S

www.orbicon.gl

Feedback fra et individuelt leder-forløb:

1. Hvordan vil du vurdere dit individuelle forløb på en skala fra 1-10, hvor 10 er højst?
"10 – Forløbet har været meget relevant ift. min hverdag og gennemgået værktøjer har kunnet bruges med det samme. Samtidig har det været muligt, at trække på den faglige erfaring der ligger i TLS."
 
2. Hvad er det/de vigtigste ting, du tager med fra forløbet?

"- Prioritering af arbejdsopgaver, planlægning af samtaler, de svære og udvikling, med medarbejderne, samt det at kunne give denne viden videre til medarbejderne, så de kan bruge det i deres hverdag."
 
3. Har du forslag til forbedring eller andre bemærkninger?

"– I vores tilfælde, med de ændringer der er sket i Orbicons organisation, medarbejdermæssigt osv. Har det været muligt, at bruge/ prøve værktøjer og snakke i praksis, nærmest fra gang til gang."

Pernille Fischer Boulter

President & CEO

Kisserup International Trade Roots Inc., Europe and Arctic

www.kisserup.com

It is my pleasure to provide this recommendation on behalf of TLS ressourcer. Kisserup had the pleasure of working with Ms. Tina Lynge Schmidt since 2016, when we partnered to deliver a national incubator, SIUA, across Greenland.
 

Our entire Team has been working with Tina on this project, loving every minute of it. Tina and TLS were referred to us on the strength of Tina’s teambuilding and facilitation experience, project management skills, and her superior HR skills.


First and foremost, Tina distinguished herself in her ability to instantly generate results, immediately improving the depth and quality of research obtained and providing a model for the other people on the team with her work ethic, initiative, solutions-oriented attitude and creative approach to overcoming any challenges or obstacles that arises.  


Tina immediately proved herself to be a consummate professional.  She quickly understood the focus and key elements of the project, and amidst considerable time pressure, instantly assumed her role to become an invaluable member of our team who is directly contributing to its overall success.


She has proven herself to be an exceptional relationship builder who demonstrates advanced communication skills, collaborating effectively with all team members while also performing autonomously at a high level whenever required.   Amidst shifting priorities and tight deadlines, Tina consistently produces work that exceptionally well organized and thorough, adding additional value with her own critical analysis and recommendations.


We hope to be working with Tina and TLS in many more markets in the years to come!

Based on our experience with Tina, both as a person and a professional, we highly recommend her and TLS as a partner and consultant to any organization fortunate enough to have the opportunity of working with her.

Joan Ottesgaard Petersen

HR chef (til maj 2017)

Kommuneqarfik Sermersooq

www.sermersooq.gl

”Jeg har arbejdet sammen med Tina Lynge Schmidt fra TLS ressourcer i forbindelse med et seminar for ledelsesgruppen i Forvaltningen for Økonomi og Personale - i alt 8 personer. Dette har bl.a. udmøntet sig i et par indledende møder, drøftelse af program og oplæg, selve afviklingen af ledelsesseminaret (3 dage) samt opfølgning. Det har været et udbytterigt forløb såvel fagligt som samarbejdsmæssigt og har givet vores ledelsesgruppe et fælles ståsted og en bedre dynamik - både ønskeligt og tiltrængt i en hektisk og driftstung hverdag.

Tina giver kvalificeret sparring, hun stiller kritiske, konstruktive og relevante spørgsmål og er som person herlig at arbejde sammen med.  En varm anbefaling herfra."

bottom of page