top of page

Ydelser

Feedback fra et individuelt leder-forløb:

"Forløbet har været meget relevant ift. min hverdag og gennemgået værktøjer har kunnet bruges med det samme. Samtidig har det været muligt, at trække på den faglige erfaring der ligger i TLS."

Jonas Gundtoft, Gruppeleder
Orbicon Arctic A/S

Teamudvikling

Jeg har en bred erfaring i arbejde med facilitering, procesledelse, teambuilding og undervisning, som bliver underbygget af et velfundret teoretisk grundlag, både indenfor de nyere, men også de mere klassiske organisations- og ledelsesteorier. 

Mine forløb bliver udarbejdet specifikt og målrettet til den enkelte kundes ønsker og behov for organisationen, afdelingen og/eller den enkelte medarbejder, således opgaven løses på bedst mulig vis med bedst muligt output.

Nogle af de temaer, jeg har arbejdet med indenfor de sidste år, har været:

  • Styrkebaseret ledelse og resiliens: bunder i et styrkebaseret og positivt fokus, hvor man tager udgangspunkt i styrkerne og bygger videre på dem. Det fremmer positive og motiverende forandringer hos den enkelte, afdelingen og i organisationen, for vi kan også lære af vores successer og sætte fokus på dem. Bliver det for lyserødt? Næppe, for vi er indbygget til at være problemløsere med fokus på det, som går galt og skal løses. Så vi skal ikke være blinde for svagheder/udfordringer, som der kan arbejdes med eller omkring, alt efter hvor kritisk en problemstilling, det er.  

  • Personprofiler:  skaber en forståelse af sig selv og en forståelse af andre, hvilket udvikler samarbejdet mellem mennesker. Så du endnu bedre kan forstå andres styrker og behov. Og ligeledes får indsigt i hvorfor en kollega er så nem at tale med, når den anden kollega bare er irriterende og ikke til at blive klog på, så du vil kunne tilpasse dig og forholde dig professionel til gavn for samarbejdet.  

  • Vision og mission: At skabe en retning for organisationen ved enten at udarbejde vision og/eller mission, eller genbesøge visionen og missionen,  for at sikre sig, at de fortsat rigtigt beskrevet til at sætte retning og forstå fundamentet for organisationen.

  • Værdier: er vejen mod vores kerneopgave - missionen og vores ledestjerne - visionen. Det er den beskrevne adfærd, hvorpå vi arbejder med vores kerneopgave og hvordan vi vil nå vores ledestjerne. Værdierne beskriver altså vores adfærd i organisationen og giver en retning for god adfærd.

  • Strategi og Målsætninger: Strategien er planen for hvordan vi på bedst mulig vis kan løse vores kerneopgave samt nå tættere på vores vision, men målsætningerne er de delmål, en organisation, sætter sig for at opfylde kerneopgaven/missionen og nå et stykke mod visionen i et fastlagt tidsperiode. Hvor målene er også er retningsgivere for, hvorvidt vi er en succes. Du kan ikke score mål, hvis du ikke ved, hvor målet er. 

  • Teams/Grupper: Hvad er et team i forhold til en gruppe? - og er det så slemt "bare" at være en gruppe eller kan den indsigt om at være en gruppe være mere effektiv end at tro, at man er et team? Og hvilke roller har vi i det team eller den gruppe for at nå vores mål? Der er flere måder at arbejde med team/grupper på, så det gælder om at finde den rigtige måde for dit team og/eller gruppe. 

  • Samarbejde og kommunikation: Vi samarbejder hele tiden med mennesker omkring os, så vi øver os hver dag i kommunikation. Så hvorfor er det så svært at kommunikere? Fordi vi er forskellige som mennesker, og det er det som udvikler os og hjælper os til at blive bedre versioner af os selv, hvis vi tør se indad og blive klogere på os selv, vores egne reaktioner og prøve at forstå de andre på den anden side. 

  • Konflikthåndtering: Konflikter er en uundgåelig situation mellem mennesker, fordi vi er forskellige. Og heldigvis! Hvis vi alle gik rundt og var enige om al ting, så skete der ingen udvikling. Vi ville bare blive ved med at gøre, som vi altid har gjort. Der ville ikke nogen, som udfordrede os med nye ideer og muligheder, ligesom der ikke vil være noget som hele tiden pressede på for at optimere og løse en opgave endnu bedre end sidst. Dog kan konflikter også være dræbende for alle i en organisation, hvis alt bliver en diskussion eller skaber modstand. Så kend hinanden, hinandens røde knapper og hvordan vi løser konflikter. 

  • Selvledende medarbejdere: medarbejderne får mere ansvar og løser mere komplicerede opgaver end tidligere - det er både motiverende og udfordrende. Det kræver et ledelsesmæssigt fokus, så du kan skabe de rette rammer og arbejdsbetingelser for dine medarbejderne. Så de kan trives med opgaverne i forhold til organisationens målsætning. 

  • Rekruttering: at sikre den rette rekrutteringsproces er første skridt på at få den rette kandidat samt sikre sig et godt image - også til kandidater, som får afslag på en ansøgning. Jeg har både undervist i rekruttering, men varetage også administrationen af rekrutteringen, interviews, test, referencetagning med videre. Dog med undtagelse af headhuntning. 

 Som nævnt er alle forløb individuelle, så lad os drøfte mulighederne sammen. 

bottom of page