top of page

Let HR

Loyalitetsforpligtelse

Som ansat har du pligt til at optræde loyalt. Du må derfor ikke foretage dig noget, der kan skade din arbejdsgiver.

Du må eksempelvis ikke:

- arbejde for en konkurrent.
- selv starte konkurrerende virksomhed.
- tale dårligt om din arbejdsgiver.
- videregive fortrolige oplysninger.
- nægte at udføre opgaver, din arbejdsgiver pålægger dig.

 

Hvornår gælder det?
Din pligt til at være loyal mod din arbejdsgiver gælder altid, også selvom den ikke er nævnt i din kontrakt, personalehåndbog eller andet. Og med altid menes også i din fritid, når du er sammen med venner, familie og/eller på de sociale medier. 

Du er omfattet af pligten lige så længe, fra du har indgået en aftale om at du skal ansættes til du ikke længere er ansat eller din løn stopper. Det vil sige, at skulle du blive afskediget, så er du forpligtet til at være loyal i opsigelsesperioden.

Bliver du bortvist, gælder din loyalitetsforpligtelse til den dato, din løn ville være stoppet, hvis du selv havde sagt op. 

Se også forretningshemmeligheder


 

bottom of page