top of page

Let HR

Forretningshemmelighed

En forretningshemmelighed er viden fra og/eller om virksomheden, som ikke er almindeligt tilgængeligt. Det er særligt viden/oplysninger som har en økonomisk betydning for virksomheden, påvirker virksomhedens konkurrenceevne og/eller hvis virksomheden har lavet et rimelig tiltag, for at beskytte oplysningen.

 • Kundekartoteker

 • Leverandørforhold

 • Tekniske tegninger

 • Beskrivelser

 • Modeller

 • Produktionsmetoder

 • Pris- og rabatpolitikker

 • Planer om nye produkter

 • Opfindelser

 • Markedsanalyser

 • Strategiplaner

 • Andre konkurrencemæssige oplysninger

 • Økonomiske oplysninger om virksomheden

Det vil sige at generel viden om branchen eller faget, som ikke specifikt har noget med virksomheden at gøre, er ikke en forretningshemmelighed. Ligesom tilgængelige oplysninger, som alle kan finde frem til ved at søge på nettet, årsregnskaber med videre.

Hvad med kunderne?

Du må gerne kontakte din tidligere arbejdsgivers kunder, forretningsforbindelser eller samarbejdspartnere for at sælge konkurrerendeprodukter, hvis det sker som led i en bredere henvendelse til flere potentielle kunder.

Men du må ikke udnytte de relationer, du har opbygget under ansættelsen hos din tidligere arbejdsgiver, til systematisk at kontakte din tidligere arbejdsgivers kunder mv.

Du må også gerne betjene kunder fra din tidligere arbejdsgiver, som selv har kontaktet dig hos din nye arbejdsgiver. Det forudsætter dog, at kunderne er blevet orienteret om dit jobskifte gennem en generel annoncering.

Det er altså ikke tilladt kun at sende meddelelse om jobskiftet til de kunder, som du betjente ved din tidligere arbejdsgiver.

Hvis du bryder loven

Handler du i strid med loven, kan din tidligere arbejdsgiver gå til domstolene og få nedlagt et fogedforbud.

Et fogedforbud betyder, at du af en dommer bliver pålagt at stoppe med det, du gør.

Dommen kan også pålægge dig i videst muligt omfang at omgøre dine handlinger, fx at tilbagekalde og tilintetgøre produkter.

Endelig kan du blive pålagt at betale erstatning til din tidligere arbejdsgiver.

Klausuler

Er du omfattet af en kundeklausul og/eller en konkurrenceklausul, skal du naturligvis respektere disse.

Loven gælder for alle ansatte og behøver derfor ikke at fremgå af din ansættelseskontrakt.

Reglerne gælder så længe du er ansat, men også efter, at du er stoppet.

bottom of page