top of page

Let HR

Tjenstlige sanktioner

Der er flere former for tjenstlige sanktioner - rækkefølgen er:

- Påtale/ trivelssamtale/sygesamtale mv.

- Tjenstlig samtale

- Mundtlig advarsel

- Skriftlig advarsel

- Afskedigelse

- Bortvisning

Alle bør dokumenteres i et eller andet omfang, så både du og medarbejderen er enige om, hvad der er drøftet og aftalt.

Se mere på de enkelte sanktionsmuligheder

bottom of page