© 2015 TLS ressourcer, Nuuk

Nuuk, Greenland | tina@tlsressourcer.gl | mobil: +299 55 49 20

Ydelser

Feedback fra et individuelt leder-forløb:

"Forløbet har været meget relevant ift. min hverdag og gennemgået værktøjer har kunnet bruges med det samme. Samtidig har det været muligt, at trække på den faglige erfaring der ligger i TLS."

Jonas Gundtoft, Gruppeleder
Orbicon Arctic A/S

Teamudvikling

Jeg følger med de nyeste trends indenfor organisationsudvikling og sætter mig grundigt ind i det. Jeg er naturligvis også velfunderet indenfor de klassiske organisations- og ledelsesteorier, da de, på mange måder, er grundstenene i de nyeste trends.

De temaer indenfor organisationsudvikling, som er "inde" i øjeblikket er: 

  • Social kapital: en organisatorisk tankegang, hvor flere faggrupper/afdelinger skal arbejde sammen for at løse organisationens kerneopgave, hvilket kræver en gennemgående tillid, retfærdighed samt samarbejdsevne, herunder kommunikation. Det er ligeledes at bygge bro mellem fagområder/"siloer", så kan man løse sine opgaver bedre og mere struktureret.

  • Styrkebaseret ledelse og resiliens: bunder i et styrkebaseret og positivt fokus, hvor man tager udgangspunkt i egne styrker og bygger videre på dem. Det fremmer positive og motiverende forandringer hos den enkelte og i organisationen. Dog uden at være blind for svagheder/udfordringer, som man arbejder med eller omkring.

  • Selvledende medarbejdere: medarbejderne i dag har mere ansvar og løser mere komplicerede opgaver end tidligere - det er både motiverende og udfordrende. Det kræver ledelsesmæssig fokus, så du skaber de rette rammer og arbejdsbetingelser for dine medarbejderne. Så de har det godt og opgaverne løses i forhold til organisationens målsætning. 

  • Distanceledelse: er ledelse på distance, som både er den geografiske, men også den 'oplevede' distance, som er på tværs af kultur og faglighed. I et land som Grønland er det for mange allerede et naturligt krav i ens stilling. Distanceledelse sætter nogle særlige krav og fokusområder til lederen i hverdagen.  

  • Coaching og ledelsessparring: er en fortrolig en-til-en samtale omkring en given udfordring, problemstilling med videre. Eller som et led i et individuelt udviklingsforløb.

 Som nævnt er alle forløb individuelle, så lad os drøfte mulighederne sammen.